ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
062-3457374

นายเสถียร จันทรา

รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
062-3457491

นายพันธ์ ปันธิมา

รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
062-3453418

นายพูนศักดิ์ ตุละทา

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
062-3453283

ร.ต.ท.สมศักดิ์ ทองอร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
062-3452847


แชร์ให้เพื่อน: