ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
053-379540 ต่อ 18

นายเสถียร จันทรา

รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
053-379540 ต่อ 16

นายพันธ์ ปันธิมา

รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
053-379540 ต่อ 16

นายพูนศักดิ์ ตุละทา

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
053-379540 ต่อ 16

ร.ต.ท.สมศักดิ์ ทองอร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
053-3795740 ต่อ 16


แชร์ให้เพื่อน: