ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกหัวข้อเรื่อง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

97 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนตัน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8.49 MB. 21
2 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งข้าวหอม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8.52 MB. 24
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 เชื่อมถนนเดิมบ้านสันเหนือ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8.75 MB. 23
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8.73 MB. 34
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8.47 MB. 30

แชร์ให้เพื่อน: