ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

แบบฟอร์มคำร้อง

แบบฟอร์มคำร้อง

392 ครั้ง

ศูนย์บริการร่วม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว (Service Link)

"จุดนัดพบ ที่ได้ครบทุกอย่าง"

สามารถโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่นี่


เกี่ยวกับงานเบี้ยยังชีพ

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 45 KB. 60
2 แบบคำขอรับใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต 915 KB. 57
3 ใบแจ้งการขุดดินถมดิน 536 KB. 57
4 คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 1.63 MB. 68
5 แบบคำร้องขอดูหรือสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด 454 KB. 61
6 ใบคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้า 264 KB. 57
7 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 1.22 MB. 55
8 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 350 KB. 63
9 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 1.00 MB. 52
10 แบบเสนอกระทู้ถาม 313 KB. 62
11 คำร้องขอคัดค้านการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 322 KB. 52
12 คำร้องทั่วไป 350 KB. 57
13 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 412 KB. 58
14 หนังสือมอบอำนาจ 320 KB. 63
15 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 730 KB. 57
16 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1.04 MB. 47
17 แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2.03 MB. 56
18 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 1.69 MB. 60

แชร์ให้เพื่อน: