ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2566

86 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 ถึง 2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2566 429 KB. 15
2 ส่วนที่ 1 4.77 MB. 32
3 หน้าปกเล่ม 939 KB. 11

แชร์ให้เพื่อน: