ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

แผ่นพับความรู้ด้านภาษี

แผ่นพับความรู้ด้านภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

137 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 1.71 MB. 52
2 เอกสารแนะนำ ภาษีป้าย 1.87 MB. 72

แชร์ให้เพื่อน: