ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

382 ครั้ง

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

***********************************************************************

จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ( 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service

ข้อมูลผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566รายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

***********************************************************************

รายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2567

รายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2566

รายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ข้อมูลผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 79 KB. 22
2 รายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2567 82 KB. 12
3 รายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2566 83 KB. 20
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ( 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) 63 KB. 19
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 79 KB. 65
6 รายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2566 37 KB. 64
7 รายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2565 39 KB. 62
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 50 KB. 57

แชร์ให้เพื่อน: