ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

เลือกหัวข้อเรื่อง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2567

105 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 เดือนพฤษภาคม 2567 2.10 MB. 0
2 เดือนเมษายน 2567 1.97 MB. 3
3 เดือนมีนาคม 2567 2.53 MB. 15
4 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 2.14 MB. 18
5 เดือนมกราคม 2567 2.87 MB. 15
6 เดือนธันวาคม 2566 2.59 MB. 21
7 เดือนพฤศจิกายน 2566 2.48 MB. 30
8 เดือนตุลาคม 2566 2.02 MB. 43

แชร์ให้เพื่อน: