ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

งานพัฒนาชุมชน

เลือกหัวข้อเรื่อง

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ

149 ครั้ง

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2565

-----------------------

 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุแยกตามช่วงอายุ

 ฐานข้อมูลคนพิการตามช่วงอายุ


รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 451 KB. 32
2 ฐานข้อมูลคนพิการ 58 KB. 30

แชร์ให้เพื่อน: