ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

ผลการเบิกจ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

210 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565 348 KB. 63

แชร์ให้เพื่อน: