ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

แผนการดำเนินงานประจำปี

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การเพิ่มเติมครั้งที่ 2

35 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 เพิ่มเติมแผนการดำเนินงานครั้งที่ 2 119 KB. 6
2 ประกาศเทศบาล 405 KB. 3
3 ปก คำนำและสารบัญ 73 KB. 3

แชร์ให้เพื่อน: