ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของรางวัลในการจัดงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567

  • 29 มกราคม 2567
  • 49 ครั้ง

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า ที่ได้มอบสิ่งของเป็นรางวัลในการจัดงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2567 ครั้งที่ 22 เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานดังกล่าว
เทศบาลตำบลเหมืองแก้วขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: