ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566

  • 16 มกราคม 2567
  • 76 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566

-------------------------

โดยเทศบาลตำบลเหมืองแก้วได้รับการตรวจประเมินดังกล่าว จากทีมประเมินฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ ชุดที่ 8 ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ซึ่งผลการประเมินของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว มีรายงานผลคะแนนตามประกาศเพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกันแชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: