ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

โครงการจิตอาสาฯ เนื่องด้วย วันที่ 24 เมษายน 2566 เป็น"วันเทศบาล" ณ.วันชมพูนุช (วังป้อง)

  • 24 เมษายน 2566
  • 62 ครั้ง

เทศบาลตำบลเหมืองแก้วจัดโครงการจิตอาสาฯ เนื่องด้วย วันที่ 24 เมษายน 2566 เป็น"วันเทศบาล" เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จึงได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ โดยเป็นการทำความสะอาด วัดชมพูนูช (วังป้อง) ม.6 เพื่อให้พนักงานเทศบาลตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทของการเป็นผู้ให้บริการประชาชน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความผูกพันและความสามัคคีในองค์กรต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: